سلام علیکم

دانشجویان گرامی توجه داشته باشند  از تصحیح اوراق امتحانی افرادی که بطور کامل تمام جلسات را غیبت نموده اند معذوریم مگر اینکه این درس تطبیق واحد قبلی آنها باشد که لازم است بنده را مطلع فرمایند.

ضمنا دانشجویانی که مشمول مورد بالا نمی شوند اگر بیش از دو جلسه(2 روز) از پنج جلسه تشکیل شده در تابستان ، غیبت نموده اند بارم نمره آنها از 17 محسوب میشود .

1-) فلسفه نظری تاریخ گویای چند سوال است؟ (ب)

الف).1-تاریخ چیست؟(پیدایش)2-ازکجا آمده است (مبدا)3-.چگونه متحول می شود(سرنوشت

ب)1-تاریخ به کجا میرود(هدف)2-چگونه می رود؟(ساختارحرکت)3-ازچه راهی میرود.

ج)1- چرا تاریخ میخوانیم2- اساس نگارش  تاریخ برچه مبنای است؟3-چه نتیجه ای میگیریم؟

 2-) شهیدمطهری تاریخ را به چند بخش تقسیم میکند؟(ج)

الف)تاریخ حال وتاریخ آینده

ب)تاریخ امامان وتاریخ ستمگران

ج.تاریخ نقلی وتاریخ عملی

3-)چرا ابرهه دستورداد کلیسای باشکوهی درشهرصنعا بسازند؟(الف)

الف) تا مردم عرب وغیر عرب به مسیحیت در  آیند

ب)تا اتحاد مسلمانان

ج)هر دو مورد

4- ) مورخان اعراب را به چند دسته تقسیم میکنند؟(ج)

الف) بادیه نشینان، شهرنشین ، عدنانیان

ب)عرب بائده.عرب عاربه.عرب مستعربه

ج.)الف و ب

5-) سالی که پیامبر در آن متولد شد چه نام دارد؟(ج)

الف)عام الحزن

ب)عام الفتح

ج)عام الفیل

 6-) اوس وخزرج جزء کدامیک از دسته بندی اعراب به حساب می آیند ؟ (ب)

الف) بائده      ب) عاربه       ج) مستعربه  

7-) کدام یک از گزینه های زیر نشانگر اوج جاهلیت فرهنگی جزیره العرب قبل از اسلام بود ؟(ب)

 الف) زنده به گور کردن دختران           ب) اندیشه شئی انگارانه زن  

ج) ازدواج های گوناگون خصوصا ازدواج مقت

8 -) کدام اقدام پیامبر به یوم الانذار مشهور شده است ؟ (ب)

 الف) ماجرای رفتن به غار ثور و خوابیدن امام علی (ع)در بستر آن حضرت  (ص)

ب)دعوت وانذار خویشان                      ج) دعوت عمومی

9-)چه چیزی‏ حضرت محمد صلى الله علیه و آله را حتى در جنگهایش جاودانه ساخته است؟(ج)

الف)دینداری و امانت داری

ب)روحیه جنگ طلبی

ج)محوریت اعتلاى کلمه حق

10-)عوامل پیروزى مسلمانان که در قرآن نیز از آن یاد شده است چیست؟(ج)

الف).1-وحدت وهمدلی.2-تفرقه نیاندختن بین اقوام.3-روحیه ایمانى و جنگاورى مجاهدان

ب) فرماندهى هوشمندانه پیامبر

ج) 1-فرماندهى هوشمندانه پیامبر.2-روحیه ایمانى و جنگاورى مجاهدان‏.3-رعایت عدالت در جنگ با دشمن

11-) سه قبیله از یهودیان در مدینه کدامند؟(ب)

الف) قبیله قریش.اوس وخرزج.یهودیان

ب)قبیله بنى‏قریظه، بنى‏نضیر و بنى‏قینقاع

‏ج)هر دو مورد

12-) مخیریق که بود ودر چه جنگی به شهادت رسید؟(ج)

الف) جد ابوطالب ، درجنگ احد

ب)از بزرگان و ثروتمندان حقیقت‏طلب یهود ،در جنگ خیبر

ج)از بزرگان و ثروتمندان حقیقت ‏طلب یهود، درجنگ احد

13-) یکى از مؤثرترین سیاست‏هایى که تاکنون عمیق‏ترین زخم‏ها را به اسلام و مسلمانان وارد کرده است چه نام دارد؟(الف)

الف)به‏کارگیرى دین علیه دین

ب)مومنین در مقابل کفار

ج)اسلام ستیزی

14-) مسجدی که برای ایجاد تفرقه بین مسلمانان ساخته شد چه نام داشت وسرانجام آن چه شد؟(ب)

الف)مسجد قبا ، احداث شد

ب)ضرار ، سرانجام به فرمان رسول خدا باخاک یکسان شد

ج)هیچکدام

15-) پیامبر شخصا در چندغزوه شرکت کردند؟(ب)

الف)5غزوه

ب)9غزوه

ج)در هیچ غزوه ای شرکت نکرد

16-) مثلث شوم شرک را چه کسانی تشکیل میدادند؟ (ج)

الف)قبیله‏هایى از قوم یهود

ب)اشراف قریش 

ج)شرک (اشراف قریش)، نژادپرستى (یهودیان) و نفاق (در میان مسلمانان 

17-) جنگ بدر درچه سالی به وقوع پیوست ونتیجه آن چه شد؟(الف)

الف)دوم هجرت ، مسلمانان پیروز شدند

ب)چهارم هجرت ، با ایجاد تفرقه وخبر کشته شدن پیامبر مسلمانان شکست خوردند

ج)سوم هجرت ، مسلمانان پیروز شدند

18-) جنگ موته در چه سالی و بین کدام سپاه  بود؟(ج)

الف)هشتم هجرت ، مسلمین ویهود

ب) سوم هجرت ، سپاه اسلام وکفار

ج) هشتم هجرت ، لشکر اسلام و سپاه روم 

19-) ماجرای سقیفه در چه زمانی روی داد؟(ب)

الف)چهل روز بعد از رحلت پیامبر اکرم

ب) زمانی که علی علیه السلام مشغول تجهیز ، غسل پیامبر صلى الله علیه و آله و سلم بودند 

ج)قبل از رحلت پیامبر

20-) تاریخ از نظر لغت به چه معناست؟(ج)

الف)وقایع مشهور، روزگار پادشاهان، جنگها، احوال پیامبران و سیره

ب)نگارش وقایع

ج) تعیین و شناساندن وقت 

21-) سه عامل محرک تاریخ از نظر استاد محمدتقی جعفری ره چیست؟(ج)

الف)توحید،عدل ، نبوت

ب)خداشناسی،ایمان،معرفت به اهل بیت

ج) خدا، انسان و آنچه براى انسان مفید است

22-) مهم‏ترین بت‏هایى که اکثر قبایل عربستان مرکزى آنها را عبادت مى‏کردند چه نام داشتند؟(ج)

الف)سواع، ودّ، یغوث، یعوق و نسر

ب)لات وعزی و یغوث، یعوق

ج)لات ومنات و عزى وهبل

 23-) گروه حنیف خود را پیرو چه دینی میدانستند؟(ج)

الف)مسیحیت و دین حضرت ابراهیم علیه السلام

ب)یهودو دین حضرت اسماعیل علیه السلام

ج) پیرو دین ابراهیم و اسماعیل علیهما السلام 

24-) اوضاع دینى‏ قبایل عرب قبل از پیامبر چگونه بود؟(الف)

الف)شرک و بت‏پرستى و به تعبیرى، آمیزه‏اى از تعدد خدایان و طبیعت‏پرستى بود 

ب)زنده بگور کردن دختران

ج)ا حترام به شعرا وثروتمندان

25-) هنگام ظهور اسلام دین رسمى، که از سوى شاهان ساسانى مورد حمایت قرار مى‏گرفت چه دینی بود؟(ج)

الف)دین مبین اسلام

ب)دین مسیحیت

ج)آیین زرتشت

26رسول ص خدا در چند سالگی ودر چه ماهی به پیامبری مبعوث شد؟(ج)

الف)20سالگی ، در 17رجب

ب)40سالگی ، در 17 ربیع الاول

ج)40سالگی 27رجب 

27 -) سه تن از نخستین مسلمانان چه نام داشتند؟(ج)

الف)- حضرت خدیجه س ، امام على علیه السلام ، حضرت زهرا س

ب) حضرت خدیجه س ، حضرت ابوطالب و حضرت  عبدالمطلب

ج)- امام على علیه السلام ، حضرت خدیجه س   و زید بن حارثه

28 -) درجامعه جاهلى ، در مکّه اصالت و برترى با چه عناصری بود؟(الف)

الف) مرد بودن ، مسن بودن ، آزاد بودن

ب)زنده به گورکرن دختران ، جوان بودن

 ج)هردومورد

29 -) خداوند در باره زندگى مسالمت‏آمیز مسلمانان با اهل کتاب، از زبان‏ پیامبراکرم چه فرموده است؟(ب)

الف) بلکه با آنها به عدالت و انصاف رفتار کنید. زیرا خدا مردم عادل و منصف را دوست دارد

ب)اى اهل کتاب، بیایید بر آن سخنِ حق که میان ما و شما یکسان است، استوارى بورزیم

ج)هیچکدام

30-) پبامبر درچه سالی  اعلام جهانى رسالت کرد؟(ب)

الف)‏یازدهم هجرت

ب)ششم هجرت

ج)هشتم هجرت

31بعد ازاینکه پیامبر ص اسقف نجران را به اسلام دعوت کرد آنان چه پیشنهادی دادند؟(ج)

الف)اعلام جنگ کردن

ب)صلح و دوستی

ج)مباهله

32-) جنگ تبوک در چه سالی رخ داد؟(ج)

الف)هشم هجری

ب)دهم هجری

ج)نهم هجری

33واقعه غدیر خم در چه سالی وچه مکانی رخ داد؟(الف)

الف)دهم هجرت ، مکانی به نام غدیر خم

ب)یازدهم هجرت ، مکه

ج)دهم هجرت و حجة الوداع

34-)مراحل سه گانه زندگى حضرت على -علیه السلام بعدازپیامبر چه بود؟(ج)

الف)عبادت خدا ، تربیت شاگردان ،

ب)تفسیر قرآن وحل مشکلات و پاسخ به پرسشهاى دانشمندان

ج)هردو گزینه بالا صحیح است

35 -) فتح مکه در چه سالی رخ داد؟(الف)

الف)در سال هشتم  هجری

ب)درسال دهم هجری

ج)سال یازدهم هجری  

36-)تاریخ نقلی یعنی:(الف)

الف- علم به وقایع و حوادث سپرى شده و آگاهى از اوضاع و احوال گذشتگان است.

ب- وقایع مشهور، روزگار پادشاهان، جنگها، احوال پیامبران و سیره

ج- مطالعه، بررسى و تحلیل وقایع گذشته و استنباط قواعد و سنت‏هاى حاکم بر زندگى گذشتگان

37-)روایت «خَیْرُ مَنْ شَاوَرْتَ ذَوُو النُّهَى وَ الْعِلْمِ وَ أُولُو التَّجَارِبِ وَ الْحَزْمِ)) به چه معناست(ب)

الف- عاقل کسی است که تجربه ها به او پند دهد.

ب- بهترین کسی که می‏توانی با او مشورت کنی انسانهای پارسا، عالم، باتجربه وژرف نگر می‏باشند.

ج- عقل به حفظ کردن تجارب است و بهترین تجربه‏ها آن است که شما را درس آموزد

38-) مصادیق روشن جاهلیت در قرآن کریم(ج)

الف-پیروى از حکم و حکومت ناحق، رفتار خلاف قانون الهى و مبتنى بر هوا و هوس

ب- روى‏گردانى ازدستورهاى الهى و بى‏توجهى به وعده و وعیدهاى خداوند و بداندیشى درباره افعال الهى

ج- همه موارد

39-) برخی اقدامات علیه بنیان فکری اسلام(ج)

الف-ایجاد هیاهو و جنجال هنگام تلاوت قرآن

ب-اسطوره، افسانه و شعر شمردن قرآن و تردید در وحیانى بودن قرآن

ج- همه موارد

40-)یکی از دستاورد های تحریم پیامبر و مسلمانان در شعب ابیطالب(ب)

الف-روى آوردن مستضعفان به آن حضرت

ب-) کسب آمادگى افزون‏تر براى تحمل دشوارى‏ها در جهت وصول به اهداف عالى‏تر

ج-) ترویج افسانه‏ها

41-)در نشست دارالندوه چه نظریه ای به تصویب رسید(ج)

الف-به زنجیر کشیدن و به سیاه‏چال افکندن رسول‏خدا

ب-تبعید پیامبر به نقطه‏اى دوردست

ج-کشتن پیامبر به‏وسیله نمایندگان کارآزموده هر قبیله

42-)محورهای دعوت پیامبر(ج)

الف- یکتایی خدا و رستگاری در پرتو توحید و جنگ با ظالمان

ب-پرستش خدای واحد و سرزنش بت پرستی و اعتقاد به نبوت انبیاء

ج- یکتایی خدا و رستگاری در پرتو توحید و پرستش خدای واحد و سرزنش بت پرستی

43-)در کدام جنگ حضرت علی (ع) حضور نداشتند (ب)

الف-احد

ب-تبوک

ج-حنین

44-) علل مخالفت با دعوت پیامبر چیست نام ببرید(ج)

الف- روی آوردن مستضعفان به پیامبر و اسلام آوردن محرومان و جوانان

ب- جهت‏گیرى دینى و توحیدى دعوت و مخالفت اسلام با الهه اعراب و دین رایج و موروثى حاکم بر مکّه

ج- همه موارد

 

سوالات تشریحی

1-)جریان انحرافی سقیفه بنی ساعده

2-) اصول، شیوه‏ها و اهداف حکومت حضرت محمّد صلى الله علیه و آله چه بود

اصول، شیوه‏ها و اهداف حکومت حضرت محمّد صلى الله علیه و آله‏

اندیشه دینى که از زبان پیامبر صلى الله علیه و آله مطرح شد- برخلاف زندگى قبیله‏اى که تربیت افراد را در چارچوب‏هاى محدود شکل مى‏داد- افراد را فراتر از محدودیت‏هاى قومى تربیت مى‏کرد.[1]

هنگامی که رسول خدا رحلت فرمود دو گروه اصلی در مدینه وجود داشتند: مهاجران و انصار. پس از رحلت پیامبر، انصار که از جریان فتح مکه به این طرف در اندیشه مشکلات پس از رحلت رسول خدا افتاده و به دلیل ترس از تسلط قریش و مهاجران نگران آینده خود بودند، بی توجه به بیعتی که در غدیر با امام علی کرده بودند، در محلی به نام سقیفه بنی ساعده اجتماع کردند. حباب بن منذر یکی از سران انصار در سخنان خود در سقیفه، انصار را برتر از قریش دانسته و گفت این شمشیر شما بود که اسلام را پیروز کرده است. مهاجران زیر سایه شما هستند و جرأت مخالفت با شما را ندارند از سوی دیگر چند نفر از مهاجران که در دو هفته پایان حیات رسول خدا دست به اقدامات مشکوکی زده بودند، با شنیدن خبر اجتماع سقیفه، به سرعت به سوی آن رفته و به بحث و گفتگو با انصار پرداختند آنها عبارت بودند از: ابوبکر، عمر بن خطاب و ابوعبیده جراح قبل از آمدن این اشخاص، میان انصار بحث فراوانی شد. یکی از انصار گفت: شخصی را برگزینید که قریش ملاحظه هیبت او را بکند و انصار از او ایمن باشند. عدّه ای سعد بن عباده رئیس قبیله خزرج را پیشنهاد کردند. اسید بن خضیر که از اشراف قبیله اوس بود به مخالفت پرداخت و گفت: خلافت باید در قریش بماند. دیگران بر ضد او سخن گفتند. بشیر بن سعد نیز از قریش دفاع کرد. « عویم بن ساعده » گفت: خلافت جز از آن اهل بیت نخواهد بود، همان جایی قرارش دهید که خدا قرار داده است این بحث ها نشان دهنده تضاد و رقابت داخلی انصار است. باید توجه داشت که انصار عمدتاً از قبیله اوس و خزرج بودند که قبل از اسلام دشمنی سختی با یکدیگر داشتند و اکنون کینه ها در حال بیدار شدن بود عمر و ابوبکر و ابوعبیده که از مهاجران بودند به سرعت نزد آنها رفتند. ابوبکر هنگامی که حرفهای انصار را شنید، چنین گفت: آنچه شما انصار درباره خود می گوید البته درست است و شما لشگر منسجم اسلام هستید، اما عرب خلافت را جز برای تیره قریش نمی شناسد قریش برترین عرب از لحاظ نسب و اصالت خانوادگی اند. ابوبکر به اختلافات دیرینه میان آنان دامن زد و ادامه داد. اگر خزرجیان بر خلافت تسلط یابند، اوسیان از آن نخواهند گذشت و اگر اوسیان قدرت را به دست گیرند خزرجیان از آن نخواهند گذشت، در آن صورت همیشه میان آنان کشت و کشتار خواهد بود. من پیشنهاد می کنم که با عمر یا ابوعبیده که تنها مهاجران آن جمع بودند بیعت کنید. انصار اعتراض کردند و در نهایت یکی از آنان گفت: امیری از ما و امیری از شما باشد

عمر پاسخ داد: دو شمشیر در یک غلاف جای نخواهد گرفت. پس از آن دست ابوبکر را گرفت و با وی بیعت کرد. اسید بن خضیر از اوس و بشیر بن سعد اولین افراد انصاری بودند که در سقیفه با ابوبکر بیعت کردند پس از آنان بسیاری از انصار نیز بیعت کردند. هر چند کسانی چون سعد بن عباده با خشم و ناراحتی اجتماع را ترک کردند پس از خاتمه بیعت، آنان از محل خارج شدند و در کوچه ها به راه افتادند و به هر کس می رسیدند، می گفتند ابوبکر خلیفه شد، با او بیعت کن. دست او را گرفته و به دست ابوبکر مالیدند؛ چه آن شخص به این کار تمایلی می داشت یا نه.!! نکته: باید توجه داشت که در سقیفه پس از کنار گذاشتن امام علی، رقابت قبیله ای آغاز شد و طبعاً در زمینه برتری قبیله ای قریش از همه بالاتر بود هر چند نفوذش در مدینه محدود بود. مهمترین استدلال ابوبکر و عمر در سقیفه مسأله قرابت و خویشی با پیامبر و سن ابوبکر بود. در کنار آن برتری قریش و اینکه عرب زیر بار قبیله ای جز قریش نخواهد رفت. آنان تاکید داشتند که عرب نمی پذیرد که نبوت در یک قبیله و خلافت در قبیله دیگر باشد