سلام علیکم

دانشجویان گرامی توجه داشته باشند  از تصحیح اوراق امتحانی افرادی که بطور کامل تمام جلسات را غیبت نموده اند معذوریم مگر اینکه این درس تطبیق واحد قبلی آنها باشد که لازم است بنده را مطلع فرمایند.

ضمنا دانشجویانی که مشمول مورد بالا نمی شوند اگر بیش از دو جلسه(2 روز) از پنج جلسه تشکیل شده در تابستان ، غیبت نموده اند بارم نمره آنها از 17 محسوب میشود .

باسمه تعالی

1- این جمله از بیانات کدام امام معصوم شیعیان می باشد: 
هذا القرآنُ إِنَّما هُوَ خَطٌّ مسطورٌ بَیْنَ الدَّفَتَیْنِ، لَایَنْطِقُ بِلِسانٍ وَ لابُدَّ له مِنْ تَرجُمانٍ.          
این قرآن، خطى نوشته‏شده میان دو جلد است؛ زبان ندارد تا سخن بگوید و نیازمند کسى است که آن را به سخن درآورد.       
الف) امام صادق (ع)              ب) امام سجاد(ع)            **ج) امام علی (ع)               د) امام حسین(ع)

2- کدامیک از دلایل زیر از دلایل نیازمندی قرآن کریم به تفسیر می باشد؟      
الف) جامع نگری                                                          ب) رعایت دوراندیشی و احتیاط معقول
ج) تکیه بر حدس و گمان شخصی در تحلیل معنای آیات         **د) به کار گیری سبک خاص در بیان مطالب    
3- کدامیک از گزینه های زیر آثار زیان بار انکار جهان آخرت می باشد؟
الف) دستیابی به مقام اخلاص       **ب) غوطه ور شدن در گناهان       ج) عدم فهم قرآن         د) هیچکدام

4- کدامیک از مراتب زیر جزء مراتب انس با قرآن کریم به صورت تدریجی است؟          
الف) گوش فرا دادن و نظر کردن به آیات قرآن      ب) تفسیر قرآن         ج) تلاوت قرآن        **د) موارد 1 و 3  
5- این تعریف مربوط به کدام عالم است ؟ « عالمی که مختص ذات واجب الوجود (خداوند) است و یکی از عظیمترین عوالم هستی است
الف) عالم ملکوت                           **ب) عالم لاهوت         ج) عالم برزخ                  د) عالم قیامت     
6- کدام کتاب آسمانی است که خداوند را اینگونه معرفی کرده است ؟ « خداوند وجودی متعالی است که جایگاهش عرش و در بالای آسمانها و جبروت است؟ 
الف) عهد عتیق (تورات)           ب) عهد جدید (انجیل )              **ج) قرآن کریم                      د) زبور   
7- عمده ترین عوامل تفسیر به رأی کدامند ؟         
الف) تکیه بر حدس و گمان شخصی در تحلیل معنای آیات

ب) گرایشها و حبّ و بغضهای شخصی،فرقه ای و کلامی  
ج) علم زدگی و تکیه به فرضیه های علمی بدون توجه به صحّت و سقم آنها

    **د) هر سه مورد 
8- این کلام گوهربار از کیست ؟ « کسی که به تلاوت قرآن انس گیرد ، جدایی دوستان او را به وحشت نمی اندازد » (فراز الحکم ...ج2،ص312)
**الف) حضرت علی ( ع)    ب) امام صادق ( ع)    ج) حضرت محمد ( ص)       د) امام سجاد ( ع)

9-  تفسیر موضوعی منشور جاوید اثر کدامیک از علمای اسلام میباشد.

الف) آیت الله جواد ی آملی   **ب)آیت الله جعفرسبحانی   ج)آیت الله مکارم شیرازی      د) آیت الله بهجت (ره )

10- کدایمک از روشهای زیر جزء اهداف شناخت آفرینش نیست ؟

الف ) روش عقلی           ب ) روش تجربی                  ج ) روش وحیانی                **د ) روش تحلیلی

11- کدامیک از موارد زیر از عمده ترین عوامل تفسیر به رای نمی باشد ؟

الف ) تکیه بر حدس و گمان شخصی                            ب ) گرایشها و حب و بغض های شخصی وفرقه ای

ج ) علم زدگی و تکیه بر فریضه های علمی                       ** د ) تکبر و خود بزرگ بینی مفسر

12 – کدامیک از شیوه های نگارش تفسیر قرآن می باشد ؟

الف) تفسیر ترتیبی        ب) تفسیر ریشه ای              ج) تفسیر موضوعی         ** د) الف و ج صحیح است

13 – بالاترین نوع انس و ارتباط با قرآن کدام است ؟             

الف) خواندن قرآن             ب) تفکر در قرآن            **ج) تدبر در قرآن                    د) نگاه به آیات قرآن

 14 – کدامیک از دلایل نیازمندی قرآن به تفسیر نمی باشد ؟

الف) بیان اصول و کلیات                                                           ب) بکارگیری سبک خاص در بیان مطلب

** ج) پیچیدگی خاص داستانهای قرآنی                                       د) ژرفای نامحدود قرآن

15 – در کدام یک از عوالم زیر از امور کلی و اصول دین سؤال می شود؟

الف) عالم قیامت                 ** ب) عالم برزخ              ج) عالم ملکوت                     د) عالم لاهوت

16- آثار زیانبار انکار جهان آخرت کدامند ؟

الف) زینت اعمال و کوری باطن                                                              ب) دستیابی به مقام اخلاص

ج) عدم فهم عمیق و بی علاقگی به شنیدن معارف قرآن                              ** د) الف و ج

17- از نظر پیامبر کدام نگاه  عبادت است ؟

الف) نظر به فرزندان از روی محبت    **ب) نظر به والدین از روی محبت  ج) نگاه به طبیعت    د) نگاه به شیعیان

18- این سخن گوهروار از کیست ؟(( خانه هایتان را به تلاوت قرآن نورانی کنید ....هرخانه ای که در آن صدای صوت قرآن به گوش برسد و قرآن تلاوت شود خیر زیادی به آن می رسد و  ساکنان آن در رفاه و برکت خواهند بود))

الف) امام صادق (ع)          ب) امام علی (ع)           **ج) حضرت محمد (ص)             د) امام حسن (ع)

19- در کدام کتاب خداوند را وجودی مادّی،دروغگو ،پشیمان ،خسته و خشمگین و ضعیف در برابر شیطان معرفی شده است ؟

الف) انجیل                    ب) تورات         ج) قرآن کریم                     ** د) هیچکدام(عهد عتیق بوده)

20 - این کلام گوهربار از کیست ؟ «آگاه باشید که قرائت قرآن هنگامی که در آن تدبیر نباشد ،هیچ خیری ندارد » (بحارالانوار،89)

**الف) حضرت علی ( ع)      ب) امام صادق ( ع)         ج) حضرت محمد ( ص )          د) امام سجاد ( ع)

21 – کدامیک از موارد زیرثمرات پیوند قرآن و عترت می باشد ؟

الف) تبیین و تفسیر صحیح آیات قرآن متناسب با نیازها و مسائل جدید مسلمانان و جامعه اسلامى

ب) آموزش شیوه صحیح براى دستیابى ضابطه‏ مند به مفاهیم وحى در غیاب عترت؛

ج) رهبرى سیاسى جامعه اسلامى

**د) همه موارد

22 - کدامیک از این عوالم جزء "جهان غیب" نمی باشند؟

الف) عالم لاهوت             ب) عالم ملکوت              ** ج) عالم ملک و طبیعت              د) عالم قیامت

23 - این کلام گوهربار از کیست ؟ « قرآن ظاهری دارد و باطنی (که)ظاهرش حکم و دستور است و باطنش علم و دانش وظاهرش زیبا ست و باطنش ژرف ....» (الکافی،ج2، 599)

الف) حضرت علی ( ع)         ** ب) حضرت محمد ( ص )         ج) امام صادق ( ع)         د) امام سجاد ( ع)

24-نخستین تفسیر مدون را چه کسی تدوین کرد؟

الف) مقاتل بن سلیمان           ** ب) مجاهد بن جبر         ج) ابن عباس          د) جابر بن عبدا... انصاری

25-این سخن پیامبر (ص) یادآور کدام حدیث است؟

من در میان شما دو چیز گران‌بها را ترک کردم که اگر بدان‌ها تمسک بجویید هرگز به بیراهه نخواهید رفت، یکی قرآن و دیگری عترتم است.

الف) حدیث سفینه نوح           ** ب) حدیث ثقلین             ج) حدیث کساء                        د) هیچکدام

26- «صانع» به چه معناست؟

الف) کسی که اشیای جهان را بدون الگوی قبلی ابداع کرد.         ** ب) او سازنده و آفریدگار همه اشیاست.

ج) کسی که پیروز و غالب و یا برتر از همه چیز است.                      د) الف و ب

27) - کدام یک از موارد زیر از اقسام شناخت قرآن کریم نیست ؟-
الف) شناخت سندی
ب ) شناخت تحلیلی
ج ) شناخت ریشه ای
**د ) شناخت ظاهری

1- .......................................یکی از اصلی ترین ابزارهای شناخت قرآن است. ( تفسیر)
2-اساسی ترین رمز ماندگاری قرآن در بستر متحول زمان ................. است . ( ژرفای نامحدود قرآن)
3-آگاهی بر ژرفای نامحدود قرآن در گرو ................. قران است. ( تفسیر روشمند
4- خداوند فرموده هرکس کلام مرا ( قرآن ) با رای خود تعبیر کند ........... است (به من ایمان نیاورده)       
5- اندیشمندان قرآن تفسیر بی ضابطه قرآن را ................ نام نهاده اند. ( تفسیر به رای)     
6- اولین تفسیر مدون نوشته کیست؟نخستین تفسیرمدون رامجاهدبن جبر( قرن 2 )یکی ازموثق ترین شاگردان ابن عباس نگاشت.
7- شیوه های نگارش تفسیر قرآن را نام برده و توضیح دهید؟

الف)تفسیر ترتیبی=دراین شیوه مفسرمجموعه آیات قرآن را به ترتیب آیه به آیه مورد شرح وتبیین قرار  می دهد.ازمهمترین تفاسیر قرآن تفسیرمجمع البیان (تألیف فضل بن حسن طبرسی)،المیزان (تألیف علامه محمدحسین طباطبایی) وتفسیرنمونه (تألیف ناصرمکارم شیرازی ) است.

ب)تفسیر موضوعی=دراین شیوه مفسر ابتدا به جمع آوری آیات مربوط به یک موضوع معین می پردازد و بعد از استخراج آن را ازشرح وجمعبندی می کرد.از تفاسیرموضوعی قرآن عبارتند از:" تفسیرموضوعی قرآن کریم"آیت الله جوادی آملی، "منشورجاوید"؛آیتالله جعفرسبحانی و "پیام قرآن"؛ آیت الله مکارم شیرازی.

8- شناخت عمیق قرآن متوقف بر چند نوع شناخت است؟نام ببرید      
سه نوع 1.شناخت سندی2.شناخت تحلیلی3.شناخت ریشه ای

9- شرایط مفسر را نام ببرید؟      

1.آشنایی با زبان و ادبیات عرب   2.شناخت اسباب نزول (حوادث زمان نزول آیات )      3.آگاهی از روایات ،سنّت و سیره پیامبر(ص) و اهل بیت(ع)

4.شناخت علوم قرآن                          5.پرهیز از پیش داوری                                      6.جامع نگری                          7.اطلاع و آگاهی از آثار پیشینیان

8.آگاهی از علم منطق                       9.آگاهی از سایر علوم                                       10.رعایت دوراندیشی و احتیاط معقول   
10- دلایل نیازمندی قرآن را به تفسیر نام ببرید؟

1.بیان اصول و کلیات                                 2.به کارگیری سبک خاص در بیان مطالب

3.معرفی جهان های فراطبیعی (عرش،روح،فرشتگان و عوالم ملکوت)

4.ژرفای نامحدود